Wpłynęły dotacje na usuwanie azbestu we Włocławku

Wpłynęło mnóstwo dotacji na to, aby pousuwać azbest we Włocławku. Można składać prośby za pośrednictwem wniosków o usunięcie do końca 2021 roku. Pamiętajmy o tym, że wspomniany powyżej nabór na usuwanie azbestu potrwa tylko do końca grudnia tego roku. Nie zwlekajmy, ponieważ wnioski złożone w 2022 roku będą już nieważne. Dotąd na mocy prawnej wszyscy właściciele nieruchomości mogą skorzystać na tym, aby usunięto wyroby z azbestu z ich budynków. Pamiętajcie o tym, aby złożyć wniosek, jednak zanim to zrobicie, dowiedzcie się, kto może korzystać z programu.

Usuwanie azbestu na mocy prawa dopiero w 2021 roku. Skorzystajcie z tego, dopóki macie okazję. Usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie trwało do końca grudnia. Należy zatem przygotować wnioski w formie papierowej, które będą zawierały prośbę o usunięcie o wywóz tworzyw zawierających w sobie azbest. Możecie złożyć takie wnioski wygodnie za pośrednictwem urny korespondencyjnej. Wszystkie wnioski złożone do 31 grudnia będą istotne w tym roku.

Jeżeli nie zdążysz, pamiętaj, że kolejna edycja programu będzie zrealizowana również w 2022 roku

Warto pamiętać o tym, że nie wszyscy będą mogli załapać się na to, że miasto usunie za swój koszt azbest. Nieruchomości, które podlegają takiej akcji, dotyczą mieszkań i siedzib inwentaryzacyjnych, które są ujęte w dokumentacji. Włocławski ratusz informuje o tym, aby obywatele dołączali do swoich pism tylko te nieruchomości, które przeszły oficjalne inwentaryzacje. Dzięki temu będziemy mogli przyspieszyć cały proces. Pamiętajmy o tym, że poskładanie wniosków będzie bardzo istotne. Bez nich nie będziecie mogli zawnioskować o otrzymanie darmowej pomocy.

Jednak kto ma prawo do tego, aby złożyć pismo o usunięcie azbestu we Włocławku? Pisma o darmowe usunięcie i wywóz azbestu będą mogli składać jedynie prawni właściciele nieruchomości lub lokali użytkowych. Wykonawca, który podejmie się pracy związanej z usunięciem, wykona ją kompleksowo. Nie tylko pousuwa pozostałości po azbeście, ale także zajmie się dezynfekcją, wywozem i unieszkodliwieniem samych odpadów. Właściciele lokalu nie będą musieli się niczym przejmować. Wystarczy, że udostępnią teren firmie wywozowej.