Udoskonalanie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Okrężnej przy komendzie policji

Poniedziałkowy dzień, 2 października, przyniósł znamienne zmiany na ul. Okrężnej 25 c, w pobliżu komendy policji. Obszar ten był areną prac mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, poprzez instalację nawierzchni antypoślizgowej na podjeździe do przejścia dla pieszych.

Jak wyjaśnia włocławski ratusz, zastosowana nawierzchnia, wykonana z poliuretanowej żywicy o wysokim indeksie tarcia, ma potężny wpływ na bezpieczeństwo. Umożliwia ona skrócenie drogi hamowania samochodów i jednocześnie ogranicza możliwość rozpędzenia się do nadmiernych prędkości na jezdniach. Działania te niewątpliwie przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników przejścia dla pieszych.

Nawierzchnia antypoślizgowa jest aplikowana na odcinku 30 metrów przed przejściem dla pieszych. Wszystkie prace odbywają się przy otwartym ruchu drogowym, a do ich koordynacji wykorzystano system wahadłowy. Całość planowanych działań powinna zakończyć się w ciągu jednego dnia.

Wykonanie prac przy przejściu dla pieszych zostało powierzone firmie INROADS SAFETY SOLUTIONS, której siedziba znajduje się w Szpetalu Górnym.