Liczba urodzeń we Włocławku w 2023 roku spadła w porównaniu do roku 2022 – szczegółowy raport

Prezydent Włocławka, Marek Wojtkowski, podzielił się danymi zebranymi przez Urząd Stanu Cywilnego za rok 2023. Wygląda na to, że odsetek urodzeń w mieście zanotował spadek w porównaniu do poprzedniego roku. W roku 2023 na świat przyszło 1033 dzieci, co stanowi znaczący spadek o niemalże 70 jednostek w porównaniu do roku 2022, kiedy to odnotowano 1106 narodzin.

Co więcej, prezydent Wojtkowski zaprezentował także najpopularniejsze imiona nadawane nowo narodzonym we Włocławku w ciągu ostatniego roku. Na czele listy znalazły się Laura (24 przypadki) oraz Nikodem (34 przypadki). Dalej na liście dla dziewczynek uplasowały się Zuzanna, Anna, Helena i Hanna, natomiast dla chłopców kolejne miejsca zajęli: Antoni, Stanisław, Jan, Michał oraz Mikołaj.

Dodatkowo, Wojtkowski podkreślił również fakt, iż w 2023 roku we Włocławku doszło do aż 383 ceremonii zaślubin. Co ciekawe, aż 28 par postawiło na tzw. ślub plenerowy, czyli ten odbywający się poza murami Urzędu Stanu Cywilnego.

Wśród mieszkańców Włocławka znalazło się również niemalże 100 par, które miały powód do świętowania jubileuszy długotrwałego związku małżeńskiego. Prezydent Wojtkowski podkreślił, że aż 6 par mogło świętować tzw. diamentową rocznicę – czyli osiągnięcie 60 lat małżeństwa.

Wśród mieszkańców Włocławka jest też wyjątkowo duża liczba osób, które dożyły wieku 100 lat i więcej – jest ich w sumie czternaście. Siedem osób skończyło dokładnie 100 lat, cztery osiągnęły wiek 101 lat, a po jednej osobie przekroczyło kolejne progi: 102, 103 i 104 lata.

Niestety, dane z Urzędu Stanu Cywilnego dotyczące zgonów nie są optymistyczne. W roku 2023 odnotowano aż 1868 zgonów, co stanowi niewielki wzrost o sześć przypadków w porównaniu do roku 2022, ale już ponad stu względem roku 2019. W roku 2021 zmarło we Włocławku 1763 osoby, a w następnym roku – 1862.