Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski na seminarium o rewitalizacji miast w Warszawie

Dnia 9 stycznia 2024 roku, Marek Wojtkowski – Prezydent Włocławka, oraz Monika Jabłońska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek, uczestniczyli w seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. To ważne wydarzenie zostało zorganizowane przez Związek Miast Polskich we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Głównym celem spotkania była inauguracja nowego cyklu inicjatyw wspierających procesy rewitalizacji na terenie Polski. Projekty te są realizowane we współpracy z urzędami marszałkowskimi i Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Seminarium umożliwiło również dyskusję na temat możliwości finansowania prac rewitalizacyjnych za pośrednictwem programów regionalnych.

Podczas tego wydarzenia zaprezentowano również dobre praktyki miast polskich, w tym Włocławka, w zakresie zarządzania procesami rewitalizacji. W ramach dyskusji starano się znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie działania należy podjąć, aby proces rewitalizacji nie tylko ożywił obszar poddany tej transformacji, ale również przyczynił się do jakościowego rozwoju całego miasta.