Promocja zdrowia i wsparcie dla niepełnosprawnych – Włocławek ogłasza konkurs ofert

W dniu 6 lutego 2024 roku, Prezydent Włocławka podjął decyzję o uruchomieniu konkursu ofert. Celem jest znalezienie najskuteczniejszych rozwiązań w obszarze ochrony i promowania zdrowia oraz podejmowania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z zarządzeniem, oprócz realizacji zadań publicznych tyczących się ochrony zdrowia i propagowania prozdrowotnego stylu życia, miasto planuje zainwestować w rehabilitacyjne i wspierające zajęcia dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Ponadto, w ramach konkursu, mają zostać dofinansowane projekty mające na celu pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych.

Konkurs obejmuje m.in. inicjatywy dotyczące organizacji grupowych oraz indywidualnych sesji terapeutycznych, mających na celu podniesienie samodzielności oraz komunikatywności osób z niepełnosprawnościami czy seniorów. Warto jednak odnotować, że wszystkie te działania są wyłączone z finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dodatkowo, konkurs ma na celu wsparcie działań prospołecznych skierowanych do rodzin osób niepełnosprawnych, które obejmują różnorodne formy pomocy i wsparcia dla członków rodzin, których codzienność jest związana z opieką nad osobami z niepełnosprawnościami.