Włocławek przystępuje do porządków po zimie: usunięcie piachu, liści i naprawa niewielkich ubytków na jezdniach

Zarząd Miejski w Włocławku zainicjował czynności porządkowe na terenie miasta, które będą prowadzone pomimo przeciwności pogodowych. Te działania zostały ogłoszone przez MZDiT (Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu), który podjął decyzję o interwencji na chodnikach i jezdniach niektórych arterii miejskich.

Dnia 6 lutego lokalni mieszkańcy powinni przygotować się na prace utrzymaniowe na kilku głównych drogach komunikacyjnych. MZDiT planuje przeprowadzić czyszczenie chodników z resztek piasku i opadłych liści oraz usunąć niewielkie ubytki w nawierzchniach ulic.

Działania porządkowe dotyczyć będą ulic: Chmielnej, Okrężnej, Janiny Lech, Chopina (od Wierzbowej w kierunku Centrum) oraz Warszawskiej. Nie zapomniano również o ulicy Bukowej, gdzie zamierzano dokładne czyszczenie cieków przykrawężnikowych.

Magistrat Włocławka deklaruje zaangażowanie we wprowadzaniu porządku na drogach miasta. Wykonywane będą także prace mające na celu usunięcie śladów zimy w postaci dziur na jezdniach.

W ten sam dzień, 6 lutego, przewidziano również naprawy nawierzchni kilku istotnych dla ruchu miejskiego ulic Włocławka, takich jak: Barska, Zielna, Wieniecka, Hutnicza i Robotnicza.

Mieszkańcy są uprzedzani o tych działaniach i proszeni o cierpliwość oraz zachowanie szczególnej ostrożności na zaznaczonych trasach.