Przy ulicy Celulozowej we Włocławku powstanie żłobek: Spółka INFORM wygrała przetarg na opracowanie dokumentacji budowy

Rozstrzygnięcie przetargu, którego celem było wyłonienie wykonawcy do opracowania dokumentacji dotyczącej budowy żłobka przy ulicy Celulozowej we Włocławku, zakończyło się sukcesem. Wybrano firmę, która ma za zadanie przygotować pełny pakiet dokumentów projektowych i kosztorysowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji.

Zadaniem zwycięzcy przetargu jest stworzenie kompleksowej dokumentacji, w skład której wchodzą różne elementy. Na ten pakiet składają się m.in.: koncepcja funkcjonalno-użytkowa zawierająca szacunkowy kosztorys, dokładna inwentaryzacja terenu pod kątem budowlanym, projekt architektoniczno-budowlany, propozycja zagospodarowania przestrzeni terenu oraz wielobranżowy projekt techniczny i wykonawczy. Dodatkowo, wykonawca musi zapewnić wielobranżowe specyfikacje techniczne dotyczące wykonania i odbioru prac budowlanych, a także kosztorysy inwestorskie.

Wszystkie te zadania spoczywają na Spółce INFORM, która została wyłoniona jako najkorzystniejszy oferent w przetargu. To ona odpowiada za przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej budowy żłobka na ulicy Celulozowej we Włocławku.