Włocławek: Najnowsze zmiany i aktualny stan na głównej stacji kolejowej

Powszechnie znana jest informacja, że główne centrum kolejowe Włocławka przeszło transformację w ciągu ostatnich kilku lat. Czy zastanawiałeś się, jakie są obecne postępy na stacji? Przemysław Zieliński z Zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dostarcza nam najnowszych informacji.

– Aktualnie koncentrujemy się na instalacji urządzeń teletechnicznych oraz systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, które mają na celu usprawnić poruszanie się po stacji. Na peronie nr 2 trwają prace nad budową nowej wiaty, która ma chronić podróżnych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo, kontynuowane są prace nad przebudową części peronu nr 2 od strony Kutno – wyjaśnia.

Przemysław Zieliński dalej informuje, że do tej pory ukończono prace przy renowacji większości peronu, co obejmowało podniesienie jego struktury i umożliwiło łatwiejsze wsiadanie do pociągów podróżnym. Dodatkowo, przedłużenie peronu nr 1 pozwala na obsługę pociągów dalekobieżnych, co zwiększyło przepustowość stacji i usprawniło ruch kolejowy na trasie Kutno – Toruń Główny.

Wśród oczekiwanych zmian, na uwagę zasługują montaż poszycia wiaty oraz instalacja nowej windy. Jak informuje Zieliński, poszycie wiaty będzie wykonane z drewna. Natomiast całe przedsięwzięcie, w tym uruchomienie windy, ma zostać ukończone do końca sierpnia bieżącego roku.