Prezydent Włocławka stara się o otrzymanie podwyżki

Prezydent Włocławka wraz z wejściem nowego rozporządzenia ma dostać podwyżkę swojej wypłaty. Z najnowszych informacji dowiadujemy się, jak wysoka kwota widnieje na umowie. Przy najbliższej sesji odbywającej się 30 listopada 2021 roku zostanie ustalone kilka zmian politycznych wpływających na losy Włocławka. Okazuje się, że Marek Wojtkowski będący prezydentem miasta zgodnie z nowym rozporządzeniem zacznie zarabiać o wiele więcej. Ostatnio dowiedzieliśmy się, o jaką kwotę chodzi w związku z wprowadzeniem podwyżki.

Warto również wspomnieć o tym, że prezydent Włocławka zarabiał w 2018 roku 12 000 złotych brutto. Jego pensja została wówczas nieco obniżona. Radni przyjęli uchwałę, która zmniejszyła ówczesne zarobki prezydenta do 10 800 brutto. Prezydentowi Włocławka mimo wszystko przysługuje kilka dodatków. Jeden z nich jest dodatkiem funkcyjnym, który przysługuje politykom wysokiego szczebla w ramach dodatkowych wydatków. Drugim dodatkiem funkcyjnym jest dodatkowe 20% dodatku do wypłaty podstawowej. Dodatek przysługuje prezydentom z wieloletnim stażem. Jaką podwyżkę obecnie zapisano w uchwale rady miasta?

Nowa podwyżka dla prezydenta Włocławka uchwalona po trzech latach przez radę miasta

Po trzech latach sejm uchwalił nową ustawę dotyczącą wynagrodzeń dla polityków sprawujących władzę we Włocławku. Okazuje się, że podstawowa pensja prezydenta wzrośnie wkrótce o 3400 złotych. Miesięczne zarobki Pana Marka zostały podniesione do niemal 19 000 brutto. Oznacza to, że podwyżka brutto wyniesie mniej więcej 8000 złotych. Jest to stawka nieco poniżej tego, co ustawa przewiduje dla włodarzy większych miast, takich jak Włocławek. Prezydent mimo wszystko nie ma na co narzekać. Oprócz wypłaty należą mu się dodatki dla polityków obejmujących wysokie stanowisko.

Od końca 2021 roku łączny dodatek płatniczy dla prezydenta wyniesie mniej więcej. Sam dodatek za wieloletnią pracę na stanowisku prezydenta miasta wyniesie około 2050 złotych. Aktualnie radni Włocławka zajmują się podpisaniem cesji dotyczącej podwyżek. Wynagrodzenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od daty sierpień 2021 roku. Nowe przepisy wejdą oficjalnie w życie pod koniec listopada 2021 roku. Wysokie wynagrodzenie dla prezydenta miasta jest liczone w powiatach przekraczających 300 000 mieszkańców.