Jakie zmiany edukacji czekają nas we Włocławku?

Ze względu na nieustannie rosnące koszty edukacji od wielu lat we Włocławku ratusz postanowił nareszcie zaradzić tej sytuacji. Uznali, że wkrótce zlecą audyt dotyczący wydatków zewnętrznej firmie. Osoby odpowiedzialne za audyt będą miały za zadanie przyjrzeć się wydatkom prowadzonym przez miasto. W ten sposób zarząd gminy spróbuje poradzić sobie z nieustannie rosnącymi kosztami. Za pośrednictwem audytu udało się ustalić władzom miasta, jakie są mocne i słabe strony ich edukacji. Dzięki temu lepiej zrozumieją, gdzie mogą nieco zacisnąć budżet i gdzie powinni doinwestować więcej środków.

Wyniki audytu pojawiły się w styczniu 2022 roku. Zwróćmy teraz uwagę na to, jakie wnioski płyną z wykonanego audytu. Audyt finansów został przeprowadzony przez niepowiązaną z gminą firmę pochodzącą z Wrocławia. Firma nazywa się Vulcan. Audyt zlecono przede wszystkim ze względu na to, że miasto zaczęło się obawiać coraz większych kosztów niezbędnych do prowadzenia edukacji w mieście. Wyniki audytu są niezwykle obszerne, ponieważ łącznie mają 250 stron.

Z audytem zapoznali się nie tylko radni miasta, ale także dyrektorzy szkół we Włocławku w dużej mierze odpowiedzialni za edukację

Samorząd Włocławka podczas tego wyczerpującego audytu postanowił przyjrzeć się łącznie 48 placówkom edukacyjnym w całym mieście. Niektórzy radni czekali na wyniki audytu z ogromną niecierpliwością, ponieważ nie wiedzieli tak naprawdę jaka przyszłość czeka Włocławek. Wstępne założenia przewidywały, że być może niezbędne będzie usunięcie niektórych placówek edukacyjnych w ich mieście. Dziś wiemy, że kilka sfer będzie wymagało solidnego uregulowania, jeżeli chodzi o politykę finansowania edukacji we Włocławku.

Włocławek od dawna dopłaca bardzo dużo do szkół i uczelni, ponieważ subwencja nie pokrywa większości kosztów. Po wyliczeniach okazało się, że w zależności od zapotrzebowania samorządy dopłacają od 45% do 55% wszystkich kosztów z własnej kieszeni. Innymi słowy, miasto musi pokrywać ogromne nadwyżki w sektorze edukacyjnym. Co więcej, warto również pamiętać o tym, że koszta edukacji to także rosnące zarobki nauczycieli. Dopłacanie ponad połowy rachunków z budżetu Włocławka dla placówek edukacyjnych jest niebywałe. Dlatego taki stan rzeczy musi zostać jak najszybciej uregulowany.

Z jakiego powodu luka między zapotrzebowaniem i wydatkami rośnie każdego roku?

Koszty utrzymania szkół we Włocławku i innych placówek edukacyjnych rosną z różnorodnych powodów. Na przykład niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że koszty w szkołach rosną między innymi, dlatego że należy zająć się opieką osób niepełnosprawnych. Uczniów niepełnosprawnych jest coraz więcej w takich szkołach. Dlatego też niezbędne są pieniądze na pokrycie kosztów ich utrzymania. Zajmowanie się takimi dziećmi wymaga specjalnie przeszkolonego personelu w szkołach. Warto podkreślić, że uczniów z aspergerem lub innymi niepełnosprawnościami jest naprawdę dużo.

Ponad 10 lat temu takich osób było w mieście kilka. Dziś w placówkach edukacyjnych jest ponad 100 niepełnosprawnych uczniów. Z tego powodu rośnie zapotrzebowanie na etaty psychologiczne i pedagogiczne. Potrzeby młodych nauczycieli są naprawdę duże. Szkoły martwią się o to, że nie będzie komu zajmować się dużą liczbą uczących się dzieci. Placówki edukacyjne we Włocławku nieustannie poszukują nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami. Oczywiście obsadzenie takich stanowisk wiąże się zawsze z dodatkowymi wydatkami na placówki edukacyjne.

 Możemy spodziewać się tego, że wkrótce nastąpią spore zmiany edukacyjne we Włocławku

Stworzenie audytu jest równoznaczne z wprowadzeniem pewnych zmian. Spodziewamy się tego, że w niedalekiej przyszłości poprawi się sytuacja związana z wydatkami na edukację. Będzie to skutek obszernego audytu we Włocławku. Wkrótce zarząd miasta zacznie wprowadzać stopniowe zmiany związane z zarządzaniem finansami. Niedługo wprowadzą elektroniczny nabór do szkół. Dzięki temu będą mogli dokładnie monitorować ilość przyszłych uczniów. W ten sposób zaprowadzą standaryzację wydatków na nauczycieli niezbędnych w placówkach.

Miasto ma również pewne plany długoterminowe. Z najnowszych informacji wynika, że w 2023 roku pojawią się nowe oferty i możliwości edukacyjne we Włocławku. Niestety, na razie nie znamy szczegółów tego oświadczenia. Ratusz powiedział, że nie chce jeszcze zdradzać szczegółów całego planu. Aktualnie skupiają się na poszerzaniu wykwalifikowanej kadry nauczycieli. Celują w absolwentów szkół wyższych.