Jeżeli macie szambo, według państwa być może opróżniacie je niezgodne z prawem. Uważajcie!

Gmina upewni się, czy opróżniacie swoje szamba zgodnie z prawem. Okazuje się, że niektórzy mogą robić to w nieprawidłowy sposób. Ponadto warto mieć na uwadze, że za odmowę kontroli szamba przewidywane są kary pieniężne. Lepiej miejcie się na baczności i upewnijcie, że opróżniacie szambo stojące na gospodarstwie domowym w prawidłowy sposób. Według statystyk dosłownie tysiące Polaków ma szambo obok domu. Teraz urzędnicy dostaną pozwolenie co do tego, aby poddać je kontroli. Mogą nałożyć na obywateli kary finansowe, jeżeli szamba nie są opróżniane zgodnie z przepisami. Jeżeli nie wpuścimy takiego urzędnika, ma on prawo do nałożenia na nas grzywny z automatu.

Gminy uzyskają teraz zupełnie nowe uprawnienia, które pozwolą im prowadzić bardziej rygorystyczne kontrole. Urzędnicy będą mogli sprawdzić wiele rzeczy. Muszą jednak poczekać, aż kilka nowych uchwał wejdzie w życie. Nowe prawa pozwolą im między innymi na skontrolowanie oczyszczalni ścieków obok domu. Będą również chcieli upewnić się co do tego, czy obywatele mają podpisane umowy z firmami odpowiedzialnymi na wywóz nieczystości. Takie zmiany mają na celu ochronę środowiska, ponieważ powszechnie wiadomo, że nie każdy chce się stosować do obecnych przepisów. Niektóre osoby mają również czelność odprowadzać nieczystości niezgodne z prawem do wspólnych wód gruntowych. W ten sposób cały czas unikają opłat związanych z utylizowanie śmieci i nieczystości przez profesjonalne firmy.