Czy maska tlenowa potrafi złagodzić bezdech senny?

Tlenoterapia wskazana jest w przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano niewydolność oddechową. Najczęściej przejawia się ona w zaburzeniach pracy układu oddechowego występujących na skutek przebytej choroby płuc. Do jej leczenia zazwyczaj stosuje się wąsy tlenowe, które znalazły szerokie zastosowanie w branży medycznej. Na czym polega leczenie tlenem u pacjentów i kiedy jeszcze można wykorzystać maski tlenowe? Sprawdzamy.

Leczenie tlenem – na czym polega?

Zaburzenia w pracy układu oddechowego wymagają podjęcia specjalistycznych środków. Bagatelizowanie objawów, takich jak problemy z koncentracją, zawroty głowy, regularnie występujące duszności może natomiast prowadzić do niedotlenienia mózgu, a w najgorszym przypadku do śmierci pacjenta. Niewydolność oddechowa jest zatem stanem zagrożenia, który powinien nas od razu zaalarmować. Wdrożona zgodnie z zaleceniami lekarskimi tlenoterapia pozwoli natomiast poprawić komfort życia pacjenta oraz skutecznie wyeliminować duszności i potencjalne powikłania. Jak przebiega tlenoterapia? Otóż leczenie tlenem może przybrać charakter bierny lub czynny. Tlenoterapia bierna wykorzystuje wspomniane przez nas dotąd wąsy tlenowe, tym samym może zostać przeprowadzona samodzielnie w domu. Pacjent powinien jednak być w posiadaniu tzw. koncentratora tlenu, który oddzieli tlen od gazów znajdujących się w powietrzu. Tlenoterapia bierna zalecana jest pacjentom, którzy zmagają się z niewydolnością oddechową. W przypadku tlenoterapii czynnej należy wspomnieć, że ma ona miejsca u pacjentów pozostających w stanie nieświadomości. Wysokiej jakości maski tlenowe zamówisz w hurtowni medycznej Mercant – https://mercant.pl/maski-tlenowe-wasy-tlenowe,c119,pl.html

My jednak pragniemy skupić się na kwestii, jaką jest leczenie tlenem w warunkach domowych z wykorzystaniem maski tlenowej. Każdy pacjent powinien wcześniej skonsultować się z lekarzem prowadzącym w celu podjęcia dalszych działań. Należy bowiem ustalić dawkę tlenu dostarczanego do pęcherzyków płucnych, a także częstotliwość jego podawania. Wówczas będzie można mówić o skuteczności zaplanowanej tlenoterapii. Zdarza się jednak, że leczenie tlenem wdrażane jest także u pacjentów, którzy cierpią na bezdech senny. Na czym wówczas polega?

Bezdech senny – wszystko, co należy wiedzieć o metodach leczenia

Tlenoterapia jako skuteczna metoda dostarczania odpowiedniego stężenia tlenu do płuc pacjenta przeprowadzana jest również u osób cierpiących na bezdech senny. Wiąże się on najczęściej z dużym dyskomfortem, gdyż dochodzi do regularnych przerw w oddychaniu. Pacjenci skarżą się na poranne bóle głowy, suchość w ustach, nadpotliwość, kołatanie serca oraz duszności. Co istotne, w trakcie diagnostyki ukierunkowanej na tę dolegliwość, często okazuje się, że pacjenci również zmagają się z niewydolnością oddechową, o której wspominamy powyżej. Wówczas należy podjąć odpowiednie leczenie, by nie tylko poprawić funkcjonowanie układu oddechowego i układu krążeniowo-naczyniowego, ale również wspomóc dotlenienie narządów wewnętrznych pacjenta.

Maska tlenowa może bowiem pomóc w leczeniu bezdechu sennego w przypadku pacjentów, u których postawiono diagnozę. Tlen będzie podawany bezpośrednio do maski lub do przewodu, z którym została ona połączona. Leczenie tlenem wdrożone zgodnie z zaleceniami lekarskimi z czasem przyczyni się do poprawy samopoczucia i wyeliminuje ryzyko wystąpienia poważnych powikłań.

Leczenie tlenem – o tym pamiętaj

Leczenie tlenem nie może zostać przeprowadzone bez nadzoru specjalisty, gdyż może doprowadzić do osłabienia hipoksemicznego napędu oddechowego. Pacjent powinien zostać poinformowany o możliwym ryzyku, a jednocześnie mieć świadomość, jak dostarczać tlen z użyciem specjalnej maski w warunkach domowych. Co mamy na myśli? Podczas długoterminowej tlenoterapii należy unikać kontaktu ze źródłem ciepła i energii elektrycznej, a także palenia wyrobów tytoniowych i stosowania kosmetyków, w których znajdują się olejki. Tlen w połączeniu z różnego rodzaju substancjami może zwiększać ryzyko pożaru. Wobec tego należy zachować szczególną ostrożność, a wszelkie skutki uboczne występujące podczas dostarczania tlenu do organizmu bezwzględnie zgłosić lekarzowi prowadzącemu.