Jakie znaczenie ma krzyż świętego Benedykta?

Święty Benedykt to postać, o której nie zachowało się wiele pisanych świadectw. Odczytanie jego duchowej sylwetki umożliwia nam napisana przez niego Reguła. Oprócz tego, o Benedykcie z Nursji możemy przeczytać także w Żywocie, które wyszło spod pióra świętego Grzegorza I Wielkiego. Symbole oraz napisy związane z jego życiem możemy ujrzeć również na katolickich Sakramentaliach, jak i Krzyżu z pierwszymi literami modlitwy egzorcyzmu. Dowiedz się więcej o znaczeniu Krzyża świętego Benedykta!

Kim był święty Benedykt?

Święty Benedykt założył Zakon Świętego Benedykta – powstał on w 529 roku we Włoszech, na wzgórzu Monte Cassino. Co interesujące, opactwo stoi tam do dziś, stanowiąc tym samym najstarszy mniszy zakon na Zachodzie. To właśnie w tym miejscu rozwinęła się idea monastycznego życia, wywierając wpływ na wiele zakonnych instytucji.

Benedykt z Nursji jest nazywany organizatorem życia zakonnego. Wskazywał on wiernym, aby się modlić oraz pracować w radości i pokoju. Ponadto, wspominał on, aby nie dawać się w pełni pochłonąć obowiązkom. Wizerunek świętego Benedykta znajduje się na licznych obrazach, jak i krzyżach. Te najwyższej jakości znajdziesz na https://www.holyart.pl/artykuly-religijne/krucyfiksy/krzyze-swietego-benedykta.

Życie świętego Benedykta

Święty Benedykt przyszedł na świat w Nursji – urodził się około 480 roku. Jego rodzice pragnęli, by mężczyzna był odpowiednio wykształcony, dlatego udał się on na studia do Rzymu – zaczął jednak dostrzegać moralne zepsucie studentów, więc zdecydował się przerwać naukę. Zrobił to również z chęci oddania się modlitwie i ascetycznemu życiu.

Mężczyzna początkowo prowadził pustelniczy żywot, jednak po latach zgodził się na zostanie przełożonym mnichów z klasztoru Vicovaro. Niestety, po pewnym czasie część z nich zbuntowała się przeciwko świętemu Benedyktowi, co poskutkowało jego odejściem wraz z grupą wiernych uczniów.

Święty Benedykt założył klasztor na Monte Cassino i opracował model mniszej wspólnoty. Mężczyzna oczekiwał od swych uczniów potrójnych ślubów: stałości, zachowania obyczajów monastycznych oraz posłuszeństwa. Bardzo ważnym elementem życia codziennego w klasztorze była praca – ręczna, fizyczna oraz umysłowa.

Dzień mnichów w klasztorze benedyktyńskim przewidywał czas na samodzielne czytanie Pisma Świętego i pozostałych religijnych ksiąg. Dodatkowo, mnisi przepisywali książki – uratowali oni w ten sposób przed zniszczeniem wiele dzieł starożytnej kultury. Nauczanie świętego Benedykta łączyło dyscyplinę z szacunkiem do bliźniego, co stało się swego rodzaju uniwersalną zasadą zakonu. 

Symbolika Krzyża świętego Benedykta

Krzyż świętego Benedykta to katolickie Sakramentalia, które zawiera symbole oraz napisy nawiązujące do życia mężczyzny, jak i Krzyż z pierwszymi wyrazami modlitwy egzorcyzmu. Zazwyczaj jest on używany w formie medalika, chociaż niekiedy dostępne są również większe medaliony. Medalik używany jest od co najmniej XVII wieku – przedmiot ma nieść za sobą błogosławieństwa, tym samym chroniąc wiernych przed niebezpieczeństwem.

Jeśli chodzi o wygląd medalika, na jego awersie znajduje się święty Benedykt, który w prawej dłoni ujmuje mały krzyż, natomiast w lewej – świętą Regułę. Przy postaci widoczny jest napis Crux sancti patris Benedicti, czyli Krzyż świętego Ojca Benedykta, natomiast na obrzeżu medalu: Eius in obitu nostro praesentia muniamur, czyli Niech Jego obecność broni nas w chwili śmierci. Na medaliku dostrzegalny jest również pęknięty kielich, z którego wypełza wąż – nawiązuje to do rozpoznania przez świętego Benedykta trucizny, która została mu podana przez nieprzychylne mu osoby w klasztorze w Vicovaro. Z lewej strony znajduje się natomiast kruk kroczący obok chleba – odnosi się do kolejnego wydarzenia z życia świętego, kiedy to mężczyzna miał nakazać ptakowi ukrycie zatrutego chleba, który miał uśmiercić świętego Benedykta.

Oprócz tego, na rewersie medaliku widać krzyż, nad którym umieszczony został napis Paxpokój. Co istotne, na ramieniu krucyfiksu dostrzegalne są również litery C S S M L, które oznaczają wyrażenie Krzyż święty niech mi będzie światłem, natomiast na pionowej belce krzyża – litery N D S M D, które nawiązują do słów Diabeł niech nie będzie mi przewodnikiem. Na obrzeżu medalu widać jeszcze łaciński napis Idź precz szatanie, nie kuś mnie do próżności. Złe jest to co podsuwasz, sam pij truciznę.

Medalik kryje w sobie ogromną symbolikę. Ma przypominać wiernym, by żyli owocami swego chrztu. Dodatkowo, krzyż Benedyktyński jest wyrazem pobożności wyrastającej z wiary.