Pojawią się nowe rozkłady jazdy PKP

Na niektórych przystankach brakuje już miejsc siedzących, bo PKS nie kursuje od kilku lat. Dlatego niezbędne są gruntowne zmiany w kursach PKP.

Przy opracowywaniu rozkładu jazdy brane jest pod uwagę całe województwo – informuje Dawid Marciniak, rzecznik Arrivy. Wymaga to szczegółowej analizy potrzeb i możliwości dla każdego rozkładu jazdy – mówi nam Marciniak. – Pracuje nad tym Urząd Marszałkowski i my, ale zaangażowane są też inne podmioty, np. zarządcy infrastruktury. – Ponieważ wiele regionów w województwie ma różne potrzeby, planowany rozkład jazdy został przygotowany optymalnie. Na przykład przywrócono trasę Toruń – Chełmża, z pełną prędkością połączeń. Dodatkowe połączenia pojawią się także na trasach Laskowice Pomorskie – Grudziądz i Grudziądz – Laskowice Pomorskie, w liczbie 14 w jedną stronę i 13 w drugą. Ostateczna siatka połączeń jest wypadkową oczekiwań podróżnych, możliwości wynikających z dostępności tras oraz planu finansowego. Przy projektowaniu tras patrzymy na region jako całość – ocenia Marciniak. Stale monitorujemy ruch pasażerski i wsłuchujemy się w głosy podróżnych.