Remonty kamienic we Włocławku

Miasto Włocławek jest bliskie zakończenia remontów prywatnych kamienic w centrum miasta. Środki finansowe na realizację projektu pochodziły od gminy. W tym roku sześć domów znajdujących się w strefie rewitalizacji otrzymało dotacje na pokrycie kosztów ich remontów. Poniżej prezentujemy, jak wyglądają odrestaurowane kamienice.

W ciągu roku budżetowego 2022 miasto udzieliło pomocy finansowej w wysokości 1 173 467,76 zł sześciu właścicielom lub użytkownikom wieczystym, posiadającym lub zajmującym rezydencje w strefie rewitalizacji Śródmieście, z przeznaczeniem na remont.

Miasto Włocławek wdrożyło Gminny Program Rewitalizacji na lata 2018-2028, który zakłada wykorzystanie dotacji na remonty w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR). Zgodnie z włocławskim regulaminem, osoby będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą składać wnioski o otrzymanie wsparcia na prace budowlane, lub remontowe, które może pokryć do 50 procent całkowitych wydatków.

Warto zaznaczyć, że kolejne nabór dotyczący remontu prywatnych rezydencji na obszarze rewitalizacji zostanie upubliczniony w styczniu 2023 roku. Aby być branym pod uwagę przy przyznawaniu dotacji na ten cel, należy złożyć wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami.