O co chodzi z zimnymi kaloryferami we Włocławku?

Pomimo tego, że obecnie mamy styczeń, atmosfera na zewnątrz wydaje się bardziej przypominać wiosnę lub jesień niż zimę. Skontaktowali się z nami mieszkańcy okolic SM „Zazamcze”, którzy zwracają uwagę na to, że ich kaloryfery nie zapewniają wystarczającego ciepła. Z podobnymi skargami kontaktowały się z nami również inne osoby.

Zarząd SM „Zazamcze” poinformował o tym, że regulacja centralnego ogrzewania w mieszkaniach, które do nich należą, odbywa się na podstawie odczytów temperatury zewnętrznej pobieranej z czujek, które zostały zamontowane na budynkach.

Mieszkanka 35 ulicy letniej dotarła do naszego newsroomu, twierdząc, że kaloryfery w jej mieszkaniu były ostatnio zimne. Zapytana o temperaturę panującą w tym czasie w jej miejscu zamieszkania, nie była w stanie udzielić odpowiedzi.

Grzegorz Kowalczyk, lider Zarządcy, dał do zrozumienia, że problem ogrzewania w rezydencji znajdującej się przy ulicy Letniej 35 jest rozpoznany od kilku dni. Budynek jest własnością organizacji mieszkaniowej, za którą płatność jest uzależniona od faktycznego zużycia ciepła. Dokonano oceny systemu grzewczego, węzła cieplnego oraz parametrów źródła ciepła dostarczanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.