Przygnębiające dane o przeciętnej długości życia

Najnowsze dane z powiatu lipnowskiego są zniechęcające. Choć spadek średniej długości życia na tym terenie nie był najgorszy, to średnia długość życia kobiet w powiecie jest jedną z gorszych w porównaniu z resztą Polski. Jeszcze gorsze dane mają tylko Chorzów, Ruda Śląska (która nosi niechlubny tytuł najbrudniejszej atmosfery), a także powiaty kutnowski i sierpecki.

Według wstępnych obliczeń Eurostatu długość życia mężczyzn w Polsce jest o około 5,5 roku krótsza niż przeciętna długość życia obywateli UE. Różnica ta jest najbardziej widoczna w porównaniu z mieszkańcami Szwajcarii w Europie (10,2 lat) i Szwecji w UE (9,7 lat). Mieszkańcy Bułgarii i Łotwy mają najniższą średnią długość życia w UE, wynoszącą odpowiednio 68,1 i 68,6. W wieku 65 lat mężczyźni żyją o około 3,2 roku krócej niż średnia długość życia członków UE w tym samym wieku, przy czym różnica ta wynosi 6,4 roku w stosunku do mieszkańców Islandii i 5,6 roku w stosunku do mieszkańców Malty.

Ogólnie rzecz biorąc, rozbieżność między średnią długością życia kobiet i mężczyzn nie jest tak wysoka.