Trwa wykładanie nowego asfaltu na obwodnicy

Koszt inwestycji przekroczy sześćdziesiąt cztery miliony złotych, a jej realizacja jest możliwa dzięki unijnemu wkładowi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Trwa budowa nowej trasy, która ominie miasto po stronie zachodniej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 270. Będzie ona miała długość około pięciu kilometrów, zaczynając się przy wjeździe do Lubrańca od strony Brześcia Kujawskiego. Obwodnica ta będzie przebiegać przez Lubraniec-Parcele i Kolonie Piaski, z budową mostu na rzece Zgłowiączka. Następnie połączy się z drogą 270 w miejscowości Borek. Projekt zakłada również budowę dwóch rond – jednego przy wjeździe na obwodnicę od strony Brzeska, a drugiego na skrzyżowaniu istniejącej drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi w kierunku Zgłowiączki i Marysina we wsi Borek.

Jesienią 2018 roku przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, powiatu włocławskiego i gminy Lubraniec spotkali się w urzędzie marszałkowskim, aby uzgodnić wspólne finansowanie inwestycji. Samorząd Lubrańca zobowiązał się do pokrycia 60 procent wydatków związanych z pozyskaniem gruntów, natomiast samorząd powiatu włocławskiego zobowiązał się do bezkosztowego udostępnienia terenu inwestorowi.