Co z przebudową włocławskiego szpitala

Marszałek Piotr Całbecki udzielił odpowiedzi na interpelację radnego Stanisława Pawlaka w sprawie rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Projekt rozbudowy napotkał pewne problemy, ponieważ wykonawca, firma Budimex, wyburzyła jeden z pawilonów, co spowodowało opóźnienia w realizacji inwestycji. Zgodnie z umową podpisaną z firmą Budimex, budowa miała zakończyć się do czerwca tego roku. Jednak dopiero niedawno projekt został wznowiony po długiej przerwie. Konsekwencje tych opóźnień są znane. Rozbudowa szpitala została zainaugurowana 21 września 2021 roku.

Szpital planuje budowę pięciopiętrowego, nowoczesnego budynku, który zastąpi obecną dziurę w szpitalu. Radny Stanisław Pawlak napisał jednak do marszałka pismo, w którym stwierdził, że projekt nie został właściwie zaplanowany, a dokumentacja przygotowana przez firmę Pas Projekt zawierała szereg błędów. W związku z tym zlecono wykonanie dokumentacji zamiennej firmie Industria Projekt, której koszt wyniósł 3 mln 690 tys. zł. W związku ze zmianami w dokumentacji Budimex nie wywiązał się z realizowanego harmonogramu prac, co doprowadziło do znacznego wzrostu wartości inwestycji. Stanisław Pawlak twierdzi, że w związku z wprowadzonymi zmianami w dokumentacji wymagane było zamienne pozwolenie na budowę.