Przesunięcie obchodów Dni Włocławka w 2023 roku

Zgodnie z postanowieniami Statutu Miasta, Dni Włocławka zwykle mają miejsce w pierwszy weekend po 14 czerwca. W przypadku roku 2023 oznaczałoby to, że obchody odbyłyby się 17 i 18 czerwca. Niemniej jednak, lokalna Rada Miasta posiada uprawnienia do wprowadzenia zmiany w kalendarzu tego rodzaju wydarzeń.

W trakcie sesji rady miasta, która odbyła się w lutym, radni jednogłośnie zdecydowali o zmianie terminu tegorocznych Dni Włocławka. Zaproponowano, aby przesunąć obchody na 24 i 25 czerwca. Motywem tej decyzji były ustalenia z wykonawcami programu artystycznego zaplanowanego na te świętowania, które odnoszą się wyłącznie do roku 2023.

W rezultacie, mieszkańcy Włocławka będą mogli uczestniczyć w uroczystościach związanych z Dniami Włocławka nieco później niż pierwotnie zakładano. Ta zmiana kalendarza pozwoli im jednak cieszyć się atrakcjami przygotowanymi przez wykonawców programu artystycznego, którzy zostali uwzględnieni w nowym terminie.