Alarm powodziowy dla województwa kujawsko-pomorskiego: Możliwe nagłe wzrosty poziomu wody i podtopienia

Z wielką troską zwracamy się do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, informując o potencjalnie niebezpiecznych skutkach nadchodzących burz. W związku z prognozowanymi zjawiskami pogodowymi, może dojść do dramatycznych wzrostów poziomu wody. Właśnie te warunki atmosferyczne, które mają przetoczyć się przez nasz region, mogą przynieść ze sobą ryzyko zalania terenów.

Ostrzeżenie przed tym niepokojącym zjawiskiem wydało Biuro Prognoz Hydrologicznych z siedzibą w Gdyni. Zgodnie z ich przewidywaniami, istnieje ryzyko intensywnych opadów deszczu od godzin popołudniowych w sobotę, 19 sierpnia 2023 i trwających aż do północy. Burze mogą być lokalne, ale ich siła może prowadzić do alarmującej sytuacji hydrologicznej.

Najsilniejsze skutki opadów mogą dotknąć mniejsze rzeki, gdzie szybko rosnący poziom wody może spowodować spontaniczne powodzie. Mieszkańcy obszarów miejskich również powinni zachować czujność, gdyż istnieje ryzyko podtopień. Kluczowe obszary obejmują zlewnię rzek wpływających do Zalewu Wiślanego oraz zlewnię Dolnej Wisły.