Włocławek ponownie bierze udział w regionalnym programie zdrowotnym dla seniorów

Samorząd Włocławka podjął decyzję o aktywnym udziale w realizacji regionalnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Program ten został specjalnie opracowany dla osób, które ukończyły 60 lat i są starsze.

Elementem tego programu są różnorodne zajęcia sportowe, które prowadzone są przez profesjonalnych trenerów. Zaprojektowany plan treningowy zawiera ćwiczenia dedykowane osobom w wieku senioralnym, które mają na celu poprawić sprawność krążeniowo-oddechową, siłę i wytrzymałość mięśniową, gibkość oraz równowagę. W ramach tych działań władze Włocławka zorganizują trzy grupy ćwiczeniowe, składające się z 20 osób każda. Cały program to 39 sesji treningowych trwających po 45 minut każda, które będą miały miejsce trzy razy w tygodniu od września do grudnia. Dodatkowo przewidziano warsztaty edukacyjne na temat bezpieczeństwa, prewencji wypadków i zdrowego trybu życia.

Szczegółowy harmonogram zajęć oraz ich lokalizacja zostaną ustalone dopiero po utworzeniu grup ćwiczeniowych.

Zachęcamy mieszkańców Włocławka, którzy osiągnęli wiek 60 lat, do zapisania się na te zajęcia. Rejestracja będzie prowadzona w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta, ale tylko telefonicznie. Proces rekrutacji rozpocznie się 16 sierpnia 2023 roku i potrwa do momentu zajęcia wszystkich miejsc. Numer telefonu do rejestracji to 54 414 49 59; można dzwonić w godzinach pracy urzędu.

Ze względu na intensywne ćwiczenia i duże obciążenie fizyczne, wszyscy kandydaci muszą przejść badania lekarskie oceniające ich stan zdrowia oraz test sprawności fizycznej. Badania te przeprowadzą eksperci z Regionalnego Ośrodka Medycyny Sportowej SPORTVITA z Bydgoszczy dnia 29 sierpnia 2023 roku. Ważne jest podkreślenie, że ostateczna decyzja o przyjęciu do programu zapadnie tylko po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wstępnych.

Za dodatkowymi informacjami na temat programu można dzwonić pod numerem telefonu: 54 414 49 59.