Włocławski MPEC przekonuje odbiorców do korzystania z e-faktur

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) w Włocławku z powodzeniem przekonało do korzystania z e-faktur aż jedną trzecią swoich odbiorców. Dzięki temu, firma nie tylko oszczędza, ale również dba o środowisko naturalne oraz gwarantuje bezpieczeństwo transakcji dla obu stron – zarówno dla samej Spółki, jak i dla jej klientów.

Rezygnacja z tradycyjnych, papierowych faktur niesie za sobą szereg zalet. Po pierwsze, pozwala na znaczne oszczędności finansowe oraz oszczędność czasu. Poszukiwanie konkretnego dokumentu w komputerowej bazie danych jest znacznie szybsze i sprawniejsze, niż przeglądanie stert papierów. Innymi słowy, takie podejście przyczynia się do usprawnienia procesów biznesowych w firmie, co prowadzi do wzrostu jej efektywności.

Przechodzenie na e-faktury pozwala także ograniczyć koszty związane z wystawianiem i przesyłaniem tradycyjnych dokumentów: koszt papieru, kopert, znaczków pocztowych, tonerów i tuszy do drukarek. Dodatkowo, redukuje to koszty przechowywania dokumentacji.

Opcja „e-faktury MPEC” jest przeznaczona dla administratorów budynków wielorodzinnych korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej, właścicieli firm i podmiotów gospodarczych oraz osób posiadających domy jednorodzinne ogrzewane przez MPEC.

W celu przejścia na elektroniczny system wystarczy wypełnić, podpisać i dostarczyć oświadczenie do siedziby Spółki (osobiście lub listownie), które można znaleźć na stronie internetowej MPEC. Podpisane oświadczenie można również zeskanować i przesłać na adres mailowy spółki.