Pozytywna opinia w kwestii projektu zagospodarowania dolnej Wisły

Wielkie kroki naprzód dla Włocławka i okolicznych miejscowości – komitet stały Rady Ministrów wydał pozytywną opinię na temat planu zagospodarowania dolnej części Wisły. Z tego powodu, daje to szansę na stworzenie stopnia wodnego w Siarzewie, miejsca nieopodal Ciechocinka.

Podczas czwartkowego spotkania, komitet stały Rady Ministrów wyraził swoje poparcie dla projektu odnośnie dolnej Wisły. Kolejny krok to praca Rady Ministrów nad tym dokumentem. Jest to świetna wieść nie tylko dla mieszkańców gmin położonych nad Wisłą blisko Raciążka, ale także dla tych z Włocławka.

Obecne przewidywania dotyczące kosztów budowy zapory w Siarzewie oscylują wokół sumy 7,5 miliardów złotych. Nowa zapora ma wspomóc działanie istniejącej już zapory we Włocławku, która służy już od ponad półwiecza i była zaprojektowana z myślą o systemie kaskadyzacji Wisły.

– Jako osoba przewodząca grupie zajmującej się sprawami kaskadyzacji Wisły jestem zadowolona, że komitet stały Rady Ministrów zdecydował się dziś przyjąć uchwałę ws. stworzenia wieloletniego planu zagospodarowania dolnej Wisły. Cieszy mnie, że moje starania dają konkretne efekty – mówi Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Akceptacja Długoterminowego Programu dotyczącego budowy stopnia wodnego w Siarzewie i przeznaczenie na ten cel 7,5 miliardów złotych to ogromny sukces naszego regionu. To nie tylko odciążenie dla zapory we Włocławku, ale również zmniejszenie ryzyka powodzi, podwyższenie poziomu wody i redukcja erozji brzegów Wisły. Dodatkowo, powstanie duży zbiornik retencyjny, co jest niezwykle korzystne dla rolnictwa. Kolejnym plusem jest elektrownia wodna jako czyste i odnawialne źródło energii. Korzyści są więc liczne.