Stabilne dostawy węgla zapewnią ciepło dla mieszkańców Włocławka

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) we Włocławku, od początku sierpnia 2023 roku, haruje nad zapewnieniem stałych dostaw miału węglowego, które mają za zadanie zasilać miejską ciepłownię. Prezes MPEC, Andrzej Walczak, daje gwarancje stabilności dostaw i uspokaja mieszkańców – warunki do ogrzewania domostw będą pewne, braku węgla nie będzie.

Kierownik MPEC dodaje, że kolejna porcja węgla powinna dotrzeć jeszcze w tym tygodniu za pośrednictwem transportu kolejowego. Dostawy określonego na tę drogę będą kontynuowane aż do listopada, podczas gdy transport samochodowy ma być realizowany aż do marca następnego roku. Według zawartych umów, paliwo dociera głównie z krajów takich jak Kolumbia i Kazachstan.

Przypominamy, że MPEC ogłosiło przetarg na zakup miału węglowego do transportu zarówno kolejowego, jak i samochodowego w maju, gdy ceny tego surowca na rynkach globalnych uległy stabilizacji. Warto tutaj odnotować, że w 2021 roku MPEC nabywał węgiel za cenę 258 złotych, podczas gdy w lipcu 2022 roku cena ta dosięgnęła astronomiczne poziomy – 1945 złotych za tonę. Andrzej Walczak, prezes MPEC, informuje, że w tym roku cena za tonę węgla wyniosła 617 zł, co stanowi ponad 300 procent mniej niż kwota, jaką przedsiębiorstwo było zmuszone zapłacić za miał węglowy rok temu.

W międzyczasie, spółka czeka na decyzję Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącą nowej taryfy na kolejny rok. Czas wprowadzenia nowego cennika jest zależny od momentu jego zatwierdzenia. Aktualna taryfa jest obowiązująca od 11 sierpnia 2022 roku. Informacje dotyczące nowej taryfy zostaną udostępnione po jej oficjalnym zatwierdzeniu.