Wybór wykonawcy do budowy wieży widokowej we Włocławku

W miesiącu czerwcu, włocławski Urząd Miasta zdecydował się na rozpisanie przetargu, którego celem jest realizacja nowej inwestycji miejskiej. Przetarg obejmuje prace budowlane, których finalnym efektem ma być konstrukcja wieży widokowej, wyposażonej w monitoring oraz dodatkowe elementy drobnej architektury. Projekt zakłada stworzenie punktu widokowego na terenie Zawiśla we Włocławku i jest znany pod nazwą „Budowa wieży widokowej”. Planowana budowla ma być wykonana ze stali i drewna, a jej wysokość ma wynieść 17,8 metra.

Planowany obiekt ma powstać na działce o numerze ewidencyjnym nr 5, znajdującej się w obrębie 0092 Włocławek KM 9/2. Ta nieruchomość jest własnością Gminy Miasto Włocławek i położona jest przy ulicy Obrońców Wisły 1920 r. w Włocławku. Zakres prac budowlanych, które będą realizowane w ramach przetargu obejmuje wiele zadań.

Pod tymi działaniami kryje się: wykonanie wykopu pod fundament, stworzenie samego fundamentu, instalacja systemu zasilania, utworzenie systemu uziemienia oraz zasypywanie fundamentów. Ponadto, planowane jest zamontowanie wieży widokowej i instalacji odgromowej, ustawienie masztu na flagę, stworzenie utwardzonej nawierzchni wokół wieży, montaż technicznego wyposażenia w postaci kamer oraz dodatkowe elementy jak latarnie, stoły i ławki dla turystów czy stojaki na rowery.

Przetarg przyciągnął uwagę pięciu firm, które złożyły swoje oferty. Po rozważeniu wszystkich propozycji, zwycięzcą została firma Ekobudstal z siedzibą w Chorzowie. Zgodnie ze specyfikacją przetargu, termin na realizację zadań wynosi 120 dni od momentu podpisania umowy z wykonawcą. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 1 340 700 złotych.