Nowe schronisko dla bezdomnych we Włocławku otwarte

Poświęcono nową placówkę dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności w Włocławku. Schronisko, które może pomieścić ponad 70 osób, jest zarządzane przez Caritas diecezji włocławskiej. Całkowity koszt budowy wyniósł około 12 milionów złotych, z czego 9 milionów pochodziło z funduszy unijnych.

Ks. dr Jacek Kędzierski, dyrektor Caritas diecezji włocławskiej, podkreślił specjalne potrzeby opiekuńcze osób bezdomnych. Po latach egzystencji na ulicy, są one szczególnie podatne na przewlekłe choroby i z powodu swojej sytuacji zdrowotnej wymagają indywidualnej opieki.

Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka, mówi o starań miasta o odpowiedź na problem bezdomności. Przyznaje, że nowe schronisko zostało zbudowane dzięki znacznemu wsparciu finansowemu z funduszy unijnych. Prezydent docenił również pomoc miasta w aspekcie organizacyjnym, zważywszy na liczne wyzwania napotkane podczas realizacji projektu.

Sławomir Kopyść, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zauważa, że nowe schronisko jest niezbędne. Wyraził smutek, że ciągle jest tak wielu ludzi potrzebujących opieki tego rodzaju. Z radością jednak stwierdził, że warunki życia dla podopiecznych uległy poprawie. To korzystne również dla osób zaangażowanych w ich opiekę.