Rezultaty VIII edycji Polskiego Ładu: inwestycje z najwyższym dofinansowaniem w Kujawsko-Pomorskiem

W październiku światło dzienne ujrzały wyniki VIII edycji Polskiego Ładu. Województwo kujawsko-pomorskie może liczyć na wsparcie finansowe w kwocie przekraczającej 1,35 mld złotych. Środki te będą przeznaczone na realizację aż 296 projektów. Zapraszamy do zapoznania się z galerią prezentującą inwestycje z terenu Kujaw i Pomorza, które uzyskały największe dofinansowanie.

Dofinansowanie, które wynosi nawet 30 milionów złotych poszło na realizację inwestycji w miastach prezydenckich – Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu. Te miasta wykorzystają otrzymane fundusze na modernizację dróg. Grudziądz planuje budowę obiektu sportowego, jakim jest pływalnia. Bydgoszcz zaś zdecydowała się na rewitalizację bulwarów oraz nabrzeży położonych na lewym brzegu Brdy, na co uzyskała równorzędne dofinansowanie.

Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Program Inwestycji Strategicznych oferuje bezzwrotne dofinansowanie dla inwestycji publicznych realizowanych na terenie całego kraju przez różne jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty, miasta i województwa. Program ten jest ściśle związany z założeniami Polskiego Ładu i obejmuje ponad 30 sektorów gospodarki. Możemy wyróżnić tutaj między innymi inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy gospodarowanie odpadami. Znajdują się tu także inwestycje społeczne takie jak żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Region kujawsko-pomorski planuje realizację wielu zadań, które będą miały duże znaczenie dla lokalnej społeczności. Część projektów odnosi się do modernizacji dróg, ale jest też wiele innych interesujących inwestycji. Są to na przykład projekty związane z budynkami, placówkami, odnawialnymi źródłami energii czy miejscami rekreacyjnymi. Wśród tych ostatnich warto wymienić nabrzeże Brdy w Bydgoszczy, basen w Grudziądzu, halę sportową w Golubiu-Dobrzyniu, rozwój turystyki w gminie Książki czy rewitalizację Parku Centralnego w Bydgoszczy z planowanym wykonaniem kąpieliska miejskiego.