Renowacja drzewnych alei przy drogach wojewódzkich jest w pełnym toku

Aleje drzewne wzdłuż szlaków wojewódzkich są stopniowo przywracane do swojej dawnej świetności. Udało się posadzić kilkaset drzew przy drodze numer 553, która łączy Toruń i Wybcz. Prace nad nasadzeniami trwają również na odcinku drogi 548 biegnącej od Stolna do Wąbrzeźna.

Inicjatywa renowacji przydrożnych alei jest dziełem samorządu województwa, który rozpoczął ten program w ubiegłym roku. Pierwsze efekty nasadzeń można już zaobserwować na trasie wojewódzkiej 553 prowadzącej z Torunia do Wybcza. W miejscowości Dębiny, wzdłuż drogi, udało się osadzić aż 255 lip.

Drugi etap prac nad nasadzeniami, obejmujący zasadzenie dodatkowych 309 lip, został zakończony w ubiegłym tygodniu na trasie wojewódzkiej 553. Nowo zasadzone drzewa najbardziej widoczne będą w okolicach miejscowości Świerczynek, Pigża i Łubianka. Droga wojewódzka nr 553 ma łączną długość 21 kilometrów i służy jako główny szlak komunikacyjny między Toruniem a osiedlami w gminach Łubianka i Unisław.

Renowacyjne prace prowadzone są również na drodze wojewódzkiej 548, która łączy Stolno z Wąbrzeźnem. W ramach tej inicjatywy posadzonych zostanie ponad 5 tys. nowych drzew, w tym klony, dęby, lipy, buki, graby i jesiony. Drzewa te mają pełnić funkcję izolującą, zatrzymując pyły unoszące się z drogi i redukując stężenie dwutlenku węgla.

Ważnym jest, że drzewa są sadzone z odpowiednią odległością od jezdni, za rowami odwadniającymi. Realizacja programu nasadzeń wymagała analizy potencjalnych kolizji z infrastrukturą podziemną, taką jak gazociągi, kanalizacja czy instalacje elektryczne. Prace mają zostać zakończone do listopada tego roku.