Interaktywne Centrum Fajansu – Skarbiec Fajansu: ogłoszenie o postępowaniu ofertowym na doposażenie w systemy akustyczne

Rozpoczęło się postępowanie ofertowe, którego głównym celem jest zwiększenie funkcjonalności Interaktywnego Centrum Fajansu – Skarbca Fajansu, zlokalizowanego przy ulicy Żabiej 2. W ramach tego postępowania, instytucja ta oczekuje na zdobycie nowych, specjalistycznych systemów akustycznych.

Centrum planuje wzbogacić swoje pomieszczenia o profesjonalne urządzenia i elementy przestrzenne o charakterze akustycznym. Ich zadaniem będzie poprawa jakości dźwięku w wybranych pomieszczeniach. Wykonawca, który wygra przetarg, będzie musiał nie tylko dostarczyć i zainstalować wymagane sprzęty, ale także przeprowadzić szczegółową analizę czasu pogłosu w tych przestrzeniach.

Termin realizacji powyższych działań, określony w specyfikacji technicznej oferty, wynosi dokładnie 6 tygodni. Całość prac powinna więc zostać wykonana w tym wyznaczonym czasie.