Modernizacja oświetlenia na Alei Jana Pawła II prowadzona przez firmę "EL-MAR"

Decyzja zapadła w sprawie przetargu dotyczącego realizacji prac związanych z oświetleniem. Zadanie to zostało powierzone firmie „EL-MAR” Marcin Wnukiewicz, której siedziba znajduje się w Chełmicy, a jej głównym zadaniem będzie przebudowa obecnego systemu oświetlenia oraz wprowadzenie nowego rozwiązania w zakresie oświetlenia kablowego na alei Jana Pawła II.

Prace będą obejmować instalację nowoczesnego oświetlenia drogowego na odcinku o długości 1040 metrów. Wymagać to będzie wykonania różnorodnych zadań, takich jak ręczne ułożenie 1266 metrów przewodów elektrycznych, wykonanie 192 metrów przewiertów mechanicznych oraz montaż i ustawienie na swoim miejscu 36 słupów oświetleniowych. Projekt obejmuje również montaż 56 opraw oświetlenia zewnętrznego.

Nie są to jednak wszystkie czynności, które wynikają z specyfikacji przetargowej. Całość prac ma zostać wykonana w wyznaczonym terminie do 21 grudnia 2023 roku.