Nowy mammograf dedykowany pacjentkom Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej jako część Narodowej Strategii Onkologicznej

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, zlokalizowany we Włocławku, realizuje ambitny projekt pod nazwą „Narodowa Strategia Onkologiczna”, który przewiduje działania na lata 2020-2030. Ten strategiczny plan ma na celu wdrożenie skutecznych środków i rozwiązań na rzecz walki z chorobami nowotworowymi.

Podstawowym elementem tego programu jest zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej, która ma za zadanie umożliwić wczesne wykrywanie nowotworów. Centralnym punktem tej inwestycji jest nabyty mammograf cyfrowy o wartości brutto wynoszącej 637.612,11 zł. Warto zaznaczyć, że cała kwota została pokryta ze środków dofinansowania. Całkowity koszt tego zadania osiągnął sumę 682.835,77 zł.

Ważnym szczegółem jest fakt, że nowo zakupiony mammograf cyfrowy będzie używany wyłącznie w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentkom. Będzie to odbywało się na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Szczególny nacisk położony zostanie na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”.