Prezydent Włocławka Mark Wojtkowski zaprasza mieszkańców Śródmieścia na spotkanie planowane na 7 grudnia

Ponownie, mieszkańcy Włocławka mają szansę spotkania się z ich prezydentem Markiem Wojtkowskim. Mamy przyjemność zaprosić wszystkich mieszkańców Śródmieścia na nadchodzące spotkanie, które odbędzie się 7 grudnia 2023 r., o godzinie 17:00. Wydarzenie to odbędzie się w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, zlokalizowanym przy ul. Żabiej 12a.

Ta okazja do dialogu jest kontynuacją cyklu spotkań, które Prezydent Wojtkowski organizuje z mieszkańcami różnych części miasta. Celem tych spotkań jest nie tylko bezpośrednia komunikacja z obywatelami, ale również pozyskiwanie ich opinii i pomysłów dotyczących rozwoju miasta.

Jednakże ten dzień nie będzie poświęcony wyłącznie spotkaniu. Prezydent Wojtkowski planuje również odwiedzić kluczowe miejsca w Śródmieściu oraz spotkać się z osobami i instytucjami, które pracują nad partycypacją społeczną w tym regionie. Jest to istotne dla prezydenta, aby osobiście zobaczyć i docenić wysiłek tych, którzy angażują się w poprawę życia społeczności lokalnej.