Renowacja ulicy Zapiecek w Włocławku: tworzenie parku kieszonkowego i nowe miejsca parkingowe

Proces modernizacji ulicy Zapiecek w Włocławku jest w pełnym toku. Aktualnie przeprowadzane są prace budowlane związane z kreacją parku kieszonkowego, który stanie się miejscem wypoczynku dla mieszkańców. Plan realizacji zakłada, że obszar ten będzie zawierał nie tylko tereny zielone, ale również elementy małej architektury oraz oświetlenie zasilane przez panele słoneczne. Co więcej, przewidziana jest również konstrukcja dodatkowych miejsc parkingowych.

Projekt tworzenia parku kieszonkowego został zainicjowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek, który obejmuje lata 2018-2028. Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki funduszom pozyskanym z projektu „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”. Finansowanie tej inicjatywy pochodzi z Programu Rozwój Lokalny, który uzyskał środki z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Jest to kolejny etap odnowy uroczej śródmiejskiej uliczki Zapiecek.

Warto przypomnieć, że już w ostatnich latach na ulicy Zapiecek zaszły znaczące zmiany. Administracja Zasobów Komunalnych dokonała remontów nieruchomości pod numerami 3/5 oraz 8, a właściciele prywatnych nieruchomości przy Brzeska23/Zapiecek 7-9 oraz 3 Maja 30 skorzystali z miejskich dotacji na renowacje. Dodatkowo, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej również prowadziło działalność przy tej ulicy.

I to jeszcze nie koniec inwestycji na Zapiecek. W najbliższym czasie na działce narożnej (ul. 3 Maja 26) realizowany będzie kolejny projekt – tym razem prywatna inwestycja, która przewiduje stworzenie lokali usługowych i mieszkalnych.