Ulica Lipnowska gotowa do użytkowania, ale otwarcie zaplanowane na grudzień z powodu braku znaków drogowych

Według informacji podanej przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu, odnowiona ulica Lipnowska zostanie otwarta dla ruchu 6 grudnia. Całość inwestycji jest już zakończona, więc czemu musimy odczekać jeszcze kilka dni?

Ulica Lipnowska po przebudowie warta blisko 20 mln zł prezentuje się imponująco. Ma nową nawierzchnię, nowe chodniki i ciąg pieszo-rowerowy, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz wyspy kanalizujące ruch wyodrębnionych jezdni i kanał technologiczny.

Drogtom, wykonawca robót budowlanych, dotrzymał przyśpieszonego terminu zakończenia prac w listopadzie. Niemniej jednak oficjalne otwarcie drogi planowane jest na 6 grudnia. Wynika to z konieczności zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu Lipnowskiej z Grodzką i oczekiwania na dostawę odpowiednich znaków drogowych.

Prezydent Marek Wojtkowski ogłosił w ubiegłym tygodniu, że po zakończeniu przebudowy na skrzyżowaniu Lipnowskiej z Grodzką, będzie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Pierwszeństwo zostanie przyznane kierowcom jadącym Grodzką w kierunku mostu, a nie jak do tej pory Lipnowską. Nowe zasady będą testowane przez okres jednego miesiąca.

Prezydent Włocławka, Marek Wojtkowski wyjaśnia, że decyzja o zmianie organizacji ruchu została podjęta po otrzymaniu petycji od ponad 300 mieszkańców ulicy Grodzkiej i sąsiednich ulic. Planuje się powrót do stałej organizacji ruchu na Lipnowskiej od 10 stycznia 2024 roku.

Przebudowa Lipnowskiej trwała przez dziewięć miesięcy. Zakres prac obejmował odcinek o długości przekraczającej 1400 metrów, włączając w to wjazd na Most Marszałka Rydza-Śmigłego oraz skrzyżowania z ulicami Grodzką, Chełmicką, Przesmyk, Cysterską-Obrońców Wisły i Stromą.