Współpraca pomiędzy inspektorami ochrony środowiska i policjantami w kontrolach transportu odpadów

Na terenie powiatu włocławskiego odbyły się kontrole transportów odpadów, które były wynikiem współdziałania inspektorów z delegatury wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska i funkcjonariuszy ruchu drogowego z Włocławka. Celem przeprowadzonych kontroli było sprawdzenie zgodności ilości i rodzaju przewożonych odpadów z posiadaną dokumentacją.

Inicjatywa ta jest efektem wspólnego porozumienia między Inspekcją Ochrony Środowiska a Policją, które zakłada wzajemne wsparcie w realizacji obowiązków służbowych, udzielanie pomocy merytorycznej, wymianę danych oraz organizowanie działań prewencyjnych skierowanych przeciwko przestępstwom dotyczącym ochrony środowiska.

Jednym z działań wynikających z tego porozumienia było przeprowadzenie kontroli pojazdów ciężarowych przewożących odpady, które miało miejsce w środę (8.11.2023) na terenie powiatu włocławskiego. Kontrola odbyła się na węźle autostradowym w Brzeziu (gm. Brześć Kujawski), gdzie policjanci z wydziału ruchu drogowego komendy włocławskiej współpracowali z inspektorami delegatury wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska z Włocławka.

Podczas tych działań, kontrolowano zarówno ilość i rodzaj przewożonych odpadów, jak i ich zgodność z dokumentacją. W wyniku przeprowadzonych 22 kontroli, funkcjonariusze ujawnili w dwóch przypadkach nieodpowiedni stan techniczny pojazdów, zaś inspektorzy natrafili na jeden przypadek niezgodności rodzaju odpadów z tymi wskazanymi w dokumentacji. W planach są kolejne, wspólne przedsięwzięcia tego typu.