Ciągłe prace nad budową wieży widokowej na Zawiślu: pierwsze etapy już za nami

Według informacji przekazanych przez Stowarzyszenie Nasze Zawiśle, budowa wieży widokowej w dzielnicy Zawiśle we Włocławku przebiega w pełnym tempie. Oczekuje się, że struktura ma być zakończona jeszcze tej zimy.

W październiku tego roku miasto formalizowało współpracę z wykonawcą, który obiecał dostarczyć wieżę widokową na miejscu punktu widokowego ulokowanego przy ul. Obrońców Wisły 1920. Ta inwestycja została wybrana przez mieszkańców Włocławka w procesie Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.

Firma Ekobudstal, zlokalizowana w Chorzowie, która szacowała koszt budowy na kwotę nieco powyżej 1,34 miliona złotych i która wygrała przetarg, ma zobowiązanie do ukończenia wszystkich prac budowlanych do 30 stycznia 2024 roku. Na wszelkie prace oraz produkty użyte w trakcie budowy firma udzieli gwarancji pięcioletniej.

Stowarzyszenie Nasze Zawiśle, które bacznie obserwuje proces budowy, donosi o zakończeniu fazy wzmacniania płyty fundamentowej i rozpoczęciu prac betoniarskich. Jak informuje Tomasz Gołębiewski, członek stowarzyszenia, w przyszłym tygodniu, jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, rozpocznie się montaż konstrukcji wieży.

W projekcie przewidziano także wykonanie czterech punktów widokowych usytuowanych na różnych wysokościach: 3,5 m, 7,7 m oraz 11,9 m. Najwyżej położona platforma będzie znajdować się na wysokości 16,1 m.

Planowane jest również zagospodarowanie terenu dookoła wieży poprzez wyrównanie i utwardzenie powierzchni kruszywem. Dodatkowo, zostaną tam zamontowane stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz latarnie oświetleniowe.