Przebudowa oświetlenia na Alei Jana Pawła II we Włocławku: prawie 60 nowych lamp przez miesiąc

Aleja Jana Pawła II, mieszcząca się na osiedlu Michelin we włocławskim mieście, jest w trakcie modernizacji oświetlenia. Obecnie trwają prace związane z renowacją istniejącej infrastruktury oświetleniowej oraz budową nowych elementów oświetleniowych.

Miejski urząd we Włocławku podjął decyzję i przyznał kontrakt na renowację oraz rozbudowę układu oświetlenia na Alei Jana Pawła II.

Według informacji przedstawionych przez ratusz we Włocławku, modernizacja dotyczy obszaru o długości 1040 metrów. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie różnych prac, takich jak układanie nowych kabli, wykonanie przewiertów mechanicznych oraz montaż słupów oświetleniowych.

Narzędzia wyliczeniowe urzędu miasta pokazują, że w ramach realizacji tego zadania wykonawca będzie musiał położyć ręcznie 1266 metrów kabli, wykonać przewierty mechaniczne na długość 192 metrów, zainstalować i ustawić 36 słupów oświetleniowych oraz zamontować 56 opraw oświetlenia zewnętrznego.

EL-MAR Marcin Wnukiewicz, firma z Chełmicy, została wybrana w wyniku przetargu na wykonanie prac na Alei Jana Pawła II we Włocławku. Firma zaoferowała kwotę 594 865,37 zł za renowację i modernizację oświetlenia na osiedlu Michelin we Włocławku.

Prace rozpoczęły się w piątek, 1 grudnia, a ich planowany koniec przypada na dzień 31 grudnia 2023 roku. Przez czas trwania prac kierowcy mogą doświadczyć utrudnień w ruchu drogowym, jako że pojazd wykonawcy zajmuje część jezdni.