Radny Woźnikowski apeluje o powiększenie wybiegu dla psów, prezydent Wojtkowski odpowiada

Jakub Woźnikowski, reprezentujący Lewicę i będący najmłodszym radnym w Rady Miasta Włocławka, odwołał się do prezydenta Marka Wojtkowskiego z prośbą o rozważenie powiększenia przestrzeni wybiegu dla psów. Ten wybieg jest obecnie zlokalizowany w Parku na Słodowie na osiedlu Zazamcze, który Jakub Woźnikowski reprezentuje.

Woźnikowski argumentuje, że aktualny wymiar tego wybiegu nie spełnia potrzeb psów większych ras, które wymagają większego miejsca do swobodnej zabawy. Podkreśla, że połączenie małego terenu wybiegu z prawem zabraniającym psom swobodnego biegania w lasach pozbawia te zwierzęta możliwości prowadzenia aktywności fizycznej.

Prezydent Wojtkowski w swojej odpowiedzi podkreśla, że propozycja powiększenia wybiegu spowodowałaby wzrost kosztów inwestycji. Wybieg został zaprojektowany i zrealizowany przez pracowników parku na najbardziej płaskim terenie, aby zminimalizować koszty jego równania i ogrodzenia. Prezydent podkreśla, że zwiększenie wybiegu wiązałoby się z koniecznością wydania znacznie większych środków z budżetu jednostki niż do tej pory.

Wojtkowski, jako prezydent Włocławka, dodaje jednak, że jeżeli OSiR dysponuje funduszami na tego typu inwestycje, pracownicy tej jednostki rozważą możliwość powiększenia wybiegu dla psów.