Edukacyjne warsztaty z ekologii dla dorosłych w Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, ulokowane przy ulicy Komunalnej 4, ma przyjemność zaprosić na kolejne spotkanie w ramach projektu “Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w kujawsko-pomorskim”. Wydarzenie to odbędzie się 17 stycznia 2024 roku w przestrzeni edukacyjnej wspomnianego centrum.

Głównym tematem przewidzianym na te warsztaty jest kwestia dokarmiania ptaków. Jest to istotny element, mający na celu zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o nasze pierzaste przyjaciół, szczególnie w trudnych dla nich okresach zimowych.

Warto podkreślić, że omawiane warsztaty są częścią większego projektu, który uzyskał finansowe wsparcie ze środków NFOŚiGW. Ta inicjatywa jest realizowana w ramach programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, co dodatkowo podkreśla jej znaczenie i prestiż.