Włocławski ratusz przekazuje prawie 1,5 miliona złotych na wsparcie lokalnego sportu

Zaplanowane wydatki włocławskiego ratusza na rok bieżący obejmują kwotę 1 436 000 zł przeznaczoną na dotacje sportowe. Kluby sportowe mają teraz możliwość składania swoich wniosków do wspomnianego funduszu. Wyłonienie beneficjentów tych środków nastąpi w najbliższych tygodniach.

2 stycznia Marek Wojtkowski, prezydent miasta Włocławek, podjął decyzję o otwarciu konkursu ofert na projekty związane z promocją oraz wsparciem kultury fizycznej i sportu. Zgodnie z jego słowami, planowana jest realizacja kilkunastu różnorodnych zadań, na które zostanie przeznaczone 1 mln 436 tys. złotych. Jednym z priorytetowych celów jest wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży, na co zostanie przeznaczone aż milion złotych.

Szczegółowy rozkład dotacji sportowych przedstawia się następująco: milion złotych na szkolenia sportowe, 100 tysięcy złotych na organizację zawodów i imprez sportowych, 10 tysięcy na turystykę kwalifikowaną, 56 tysięcy na organizację Półmaratonu i Biegu Kujawiaka. Na organizację imprezy o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub co najmniej wojewódzkim przeznaczono 100 tysięcy złotych. Dla projektów sportowych realizowanych w ramach Rewitalizacji Śródmieścia zarezerwowano 15 tysięcy, na organizację letniego wypoczynku 25 tysiące, podobnie jak na Olimpiadę Hefajstosa oraz na inicjatywę „Sprawny Miś”. Na udział i organizację zawodów sportowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostanie przeznaczona kwota 100 tysięcy złotych.

Jak zaznacza ratusz, celem jest wsparcie oferty sportowej dla wszystkich mieszkańców Włocławka. Zgodnie z wyjaśnieniami Moniki Jabłońskiej, zastępczyni prezydenta miasta Włocławek, system dotacji w sporcie i kulturze fizycznej ma być skierowany do jak najszerszej grupy odbiorców. Dotyczy to zarówno dzieci i młodzieży, jak również dorosłych, w tym seniorów oraz osób niepełnosprawnych.

Aby ułatwić klubom i organizacjom proces ubiegania się o środki finansowe, Urząd Miasta umożliwił generowanie wniosków online. Ponadto, we wtorek 9 stycznia o godzinie 15:30 w sali nr 4 urzędu miasta odbędzie się spotkanie, podczas którego będzie można uzyskać pomoc w kwestii wypełniania dokumentów.