Finansowe wsparcie dla działań prozdrowotnych i sportowych: Otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Prezydenta Włocławka

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Włocławka, datowanym na 2 stycznia 2024 r., uruchomiony został otwarty konkurs ofert nr 1. Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury fizycznej, które będą realizować zadania publiczne związane z promowaniem i wsparciem rozwoju sportu oraz kultury fizycznej w roku 2024.

Całkowita pula funduszy przygotowana do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 1 436 000,00 zł. Te środki mają zostać podzielone na 10 różnorodnych zadań. Największa część tej kwoty, bo aż 1 000 000 zł, przeznaczona jest na szkolenia sportowe. W ramach konkursu przewidziane jest również wsparcie finansowe dla organizatorów różnych zawodów i imprez sportowych, w tym dla tych, które odbywają się w ramach Rewitalizacji Śródmieścia. To jednak tylko część obszarów, które mogą liczyć na dofinansowanie w ramach tego konkursu.

Szczegółowe oferty konkursowe, określające zakres i sposób realizacji zadań, powinny być sporządzone i złożone za pomocą generatora wniosków „Witkac”. Termin na składanie ofert został wyznaczony na dzień 23 stycznia 2024 roku, do godziny 17:00.