Włocławek inwestuje w zdrowie społeczności: uruchamiają program zakupu defibrylatorów AED

W ramach realizacji projektu wybranego przez lokalną społeczność we Włocławku, korzystając z funduszy z budżetu obywatelskiego, dokonano zakupu ośmiu automatycznych defibrylatorów AED. Urządzenia te są unikalne, ponieważ mogą samodzielnie przeprowadzać pomiary, analizować dane i dostarczać impulsy elektryczne do serca osoby, która doświadcza kryzysu serca.

Każdy z defibrylatorów zasilił strategiczne miejsca w całym mieście. Wśród lokalizacji, które teraz posiadają defibrylatory AED, znajdują się trzy miejsca zewnętrzne: hol główny Urzędu Miasta na Zielonym Rynku, drugi Urząd Miasta na ulicy Kościuszki 12 oraz basen na Słodowie.

Cztery inne urządzenia zostały rozmieszczone w różnych instytucjach wewnątrz miasta. Centrum Kultury Browar B., Hala Mistrzów, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Teatr Impresaryjny są teraz wyposażone w te niezbędne urządzenia ratunkowe.

Ostatni, ósmy defibrylator jest mobilny i pozostaje pod opieką Straży Miejskiej, umożliwiając szybką interwencję w przypadku nagłych zdarzeń.