Postępy w procesie naprawy awarii na ulicy Kaliskiej: usunięto uszkodzone rury

Rozpoczęliśmy piątkowy dzień od usuwania uszkodzonych stalowych rur z wykopu na ulicy Kaliskiej po godzinie 17. Aktualnie koncentrujemy się na pogłębieniu wykopu, aby przygotować miejsce dla nowych rur wykonanych w technologii preizolowanej. Prace są prowadzone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Decyzję o wymianie fragmentu sieci ciepłowniczej pod nawierzchnią ulicy Kaliskiej podjęliśmy po jej uszkodzeniu. Uszkodzenie dotyczyło obszaru pod blokiem numer 90. Zadaniem było zastąpienie dwóch stalowych rur o długości około 8 metrów nowymi rurami preizolowanymi o średnicy 400 milimetrów.

18 stycznia (czwartek) to dzień, w którym doszło do przerwania nawierzchni jednego z pasów ruchu na ulicy Kaliskiej. Wykonaliśmy wykop i zlokalizowaliśmy miejsce awarii. Pierwszy etap prac polegał na przygotowaniu dwóch odcinków sieci do wymiany poprzez spawanie rurociągów preizolowanych. Prace te zostały ukończone tego samego dnia w godzinach popołudniowych.

19 stycznia (piątek) o godzinie 9.00 zdecydowaliśmy o zamknięciu ruchu pojazdów. Prace kontynuowano na drugim pasie ruchu poprzez usunięcie nawierzchni i wykonanie wykopu. W efekcie, cała sieć została odsłonięta na całej szerokości jezdni.

Około godziny 13.00 nastąpiło zamknięcie sieci ciepłowniczej co pozwoliło na odprowadzenie wody z uszkodzonego odcinka sieci. Ten proces trwał około 3 godziny. Po odprowadzeniu wody mogliśmy przystąpić do wymiany rurociągów, co zajmie kilka godzin.

Podczas przerwy w dostawach ciepłej wody i ogrzewania centralnego dotknięte są następujące ulice rejonu osiedla mieszkaniowego Południe i Michelin (od Planty do ronda Falbanka oraz w kierunku Michelin): Płowiecka, Dziewińska, Kaliska, Matejki, Nowcy, Sienkiewicza, Broniewskiego, Łady, Gałczyńskiego, Asnyka, Zbiegniewskiej, Fredry, Ziębia, Wodociągowa, Studzienna, Filtrowa, Żródlana, Bartnicka, Letnia, Metalowa, Jana Pawła II, Skrajna.

Po zakończeniu wymiany rur konieczne będzie ponowne napełnienie sieci wodą, co potrwa około 3 godziny. Następnie wznowimy dostawę ciepła do Państwa mieszkań. Wszystko jest robione, aby czas przerwy w dostawie ciepła był jak najkrótszy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.