Proces modernizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 jest w toku

Razem z lokalnymi mieszkańcami, przedsiębiorcami i reprezentacją różnych instytucji od 2018 roku aktywnie pracujemy nad realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek (GPR) na lata 2018-2028. Celem tych działań jest ożywienie i odnowienie najstarszych dzielnic naszego miasta.

Zasługuje na uwagę, że motorem napędowym wprowadzanych modyfikacji są dwie kluczowe decyzje prawne: Uchwała nr LXIX/161/2023 przyjęta przez Radę Miasta Włocławek dnia 28 listopada 2023 roku oraz Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 roku. Ich implikacje skierują nasze następne kroki w stronę aktualizacji GPR, tak aby był on w pełni zgodny z innymi obowiązującymi przepisami prawa, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Dodatkowo chcemy włączyć do programu nowe możliwości pozyskania środków finansowych na realizację działań rewitalizacyjnych.

W najbliższym czasie przewidujemy przegląd wszystkich projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w GPR. Skoncentrujemy się na analizie ich aktualności, planów czasowych oraz przewidzianych kosztach. Dodatkowo, rozważamy przedłużenie okresu realizacji GPR, co przyczyni się do zwiększenia wsparcia dla właścicieli i użytkowników wieczystych kamienic zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, którzy planują przeprowadzić remonty za pomocą przyznanych dotacji.

Wierzymy, że tak jak w poprzednich latach, Państwo z entuzjazmem podejdą do aktywnego udziału w procesie rewitalizacji. Już wkrótce ogłosimy terminy konsultacji społecznych, które pozwolą nam na wspólne ustalenie najkorzystniejszych kierunków dalszych działań dla Śródmieścia. Serdecznie zapraszamy do udziału.