Zaproszenie do udziału w 30. edycji Samorządowego Konkursu dla Młodych "Ośmiu Wspaniałych"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w trzydziestej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Celem tego konkursu jest promowanie idei wolontariatu, a także zwrócenie uwagi na młodzież, która nieodpłatnie poświęca swoje wolne chwile, aby pomagać innym.

Konkurs adresowany jest do uczniów zrzeszonych w szkolnych kołach i klubach wolontariatu, a także do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 20 lat, które są zaangażowane w działania wolontariackie.

Głównym celem Konkursu jest promowanie prospołecznych postaw oraz działań młodzieży na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Chodzi tutaj o promowanie życzliwości, pomocy rówieśnikom, sąsiadom, wsparcia dla szkoły czy klasy, jak również o przeciwdziałanie agresji i brutalizacji codziennego życia.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się zarówno indywidualni kandydaci, jak i grupy. Zgłoszeń mogą dokonywać nauczyciele, opiekunowie, a także przedstawiciele społeczności lokalnych.

Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszeń na podstawie dostarczonych dokumentów oraz przeprowadzonych rozmów z kandydatami. Te rozmowy zaplanowano na luty bieżącego roku. Na ich podstawie wybrane zostaną po ośmiu laureatów w dwóch kategoriach – „Ósemeczki” (uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych) i „Ósemki” (uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych). Dodatkowo, wyróżnienia otrzymają wolontariusze zgłoszeni w kategorii grupowej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 lutego 2024 roku.