Planowane konsultacje dotyczące Włocławskiego Programu Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z zarządzeniem wydanym przez Prezydenta Włocławka, 7 lutego 2024 roku rozpoczną się konsultacje dotyczące projektu uchwały, która ma na celu wprowadzenie Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2024 – 2030. To znaczące przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych mieszkańców Włocławka.

Proces konsultacji, który ma miejsce do 20 lutego 2024 roku, będzie obejmował ocenę i wydanie opinii przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz różne organizacje pozarządowe. Te podmioty mają za zadanie dokładne przestudiowanie projektu, a następnie wystosowanie swoich uwag i propozycji zmian.

Wszystkie sugestie dotyczące tego ważnego dokumentu mogą być składane na specjalnym formularzu konsultacyjnym dostępnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku. Ważne jest, aby wnioski były zgłaszane na piśmie, co pozwoli na rzetelne rozpatrzenie i dokumentację wszystkich zgłoszeń.