Włocławek i okolice ostrzegane przed niebezpiecznymi opadami atmosferycznymi

Położone w rejonie kujawsko-pomorskim miasto Włocławek oraz sąsiadujące regiony otrzymały ostrzeżenie od służb meteorologicznych, które przewiduje pogorszenie warunków atmosferycznych. W związku z tym, istnieje ryzyko pokrycia się dróg i chodników niebezpiecznie śliską powłoką.

Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali komunikat, w którym informują, że od wieczoru dnia 7 lutego (środa) do rana 8 lutego (czwartek), na terenie naszego regionu mogą wystąpić opady atmosferyczne o charakterze zamarzającym.

Ostrzeżenie, które wyemitowano, jest pierwszego stopnia. Przewiduje ono wystąpienie opadów mokrego śniegu lub deszczu, które mogą prowadzić do oblodzenia nawierzchni dróg i chodników zarówno na terenie samego Włocławka, jak i całego regionu.

Meteorolodzy prognozują możliwość zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników podczas i po opadach deszczu mieszającego się ze śniegiem lub mokrego śniegu, co mogłoby prowadzić do ich oblodzenia. Szacowany najniższy poziom temperatury wynosi -2°C, a w bezpośredniej bliskości gruntu nawet -4°C.

Ważność ostrzeżenia obejmuje okres od 22:00 w środę, 7 lutego do 9:00 w czwartek, 8 lutego. Wszystkie powiaty województwa kujawsko-pomorskiego znajdują się w strefie objętej tym alertem.

Szacunkowe prawdopodobieństwo wystąpienia takiego niebezpiecznego zjawiska atmosferycznego wynosi 80 procent.