Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" – digitalizacja zbiorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku od sześciu lat realizuje ambitny projekt pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0”. Realizowany jest on na podstawie porozumienia partnerskiego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Głównym założeniem projektu jest digitalizacja cennych i niepowtarzalnych zbiorów bibliotecznych. Dzięki temu mają one zostać ocalone od zniszczenia i zabezpieczone przed nadmiernym zużyciem. To działanie ma na celu przede wszystkim zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Proces digitalizacji rozpoczęła biblioteka we Włocławku w roku 2019, a do końca 2023 roku udało się zeskanować 4280 obiektów. Digitalizacji zostały poddane takie periodyki jak: „Gazeta Kujawska” (kilka roczników), „Wiadomości Włocławskie”, „ABC dla Włocławka i Kujaw” oraz inne czasopisma, na które pozwalały prawa autorskie.

Kolejnym etapem projektu było dołączenie w 2024 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku do serwisu Wirtualne Muzeum. Dzięki temu użytkownicy uzyskali bezpośredni dostęp do źródeł, informacji, zdjęć oraz rysunków. Portal ten nie skupia jedynie bibliotek – można na nim znaleźć również takie instytucje jak Centra Sztuki Współczesnej, Filharmonie, Ośrodki Kultury, Teatry i oczywiście Muzea.

Ostatnim celem biblioteki we Włocławku jest publikowanie zeskanowanych periodyków online i udostępnianie ich jak najszerszej liczbie czytelników. Tym samym, realizuje swój misję popularyzowania kultury i dostarczania wartościowej wiedzy.