Rehabilitacja pęknięć na nawierzchniach bitumicznych w Włocławku

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu w Włocławku podjął decyzję o rozpisanie przetargu. Przedmiotem omawianego postępowania jest remont, konkretnie uszczelnienie, długotrwałych i krzyżowych szczelin na powierzchni asfaltu na wybranych arteriach miejskich.

Zakres czynności określonych w zamówieniu jest szeroki. Zadaniem do wykonania jest oczyszczanie pęknięć, eliminowanie śladów i plam olejowych, czyli wszelkich zabrudzeń mogących utrudniać proces naprawy. Następnie, ścianki spękań są zagruntowywane, a potem wypełniane gorącym asfaltem. W tym samym czasie, nad miejscem pęknięcia tworzony jest pas zalewy o grubości wynoszącej około 1,5 mm. Szerokość tego pasa będzie uzależniona od stopnia degradacji nawierzchni w miejscu pęknięcia.

Firma, która wygra przetarg, będzie miała obowiązek dokonania wymienionych prac w ciągu 60 dni od momentu podpisania umowy.